MORIA-showcase

MORIA-grondwatermodel

Waterschap Rivierenland heeft, samen met de provincie Gelderland en drinkwatermaatschappij Vitens, een grondwatermodel opgesteld. Het model bevat gedetailleerde informatie over de ondergrond en het watersysteem in het rivierengebied.

Voor de samenstelling van het MORIA iMOD-consortium klik hier.