Asset Publisher

Introducing Simone van Schijndel, keynote speaker for the Delft-FEWS NL User Days

The keynote address on June 15, the first day of the annual Delft-FEWS event for the Dutch speaking community, will be delivered by Simone van Schijndel. This should be a familiar name for some but nonetheless she (re-)introduces herself to the community in this short bio (in Dutch):

Simone van Schijndel studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en is na haar afstuderen als rivierkundig ingenieur gestart bij WL | Delft Hydraulics, een van de voorlopers van Deltares. In de periode van 2008 tot 2016 was zij hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer en nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Delft-FEWS voor de Nederlandse en internationale waterwereld. Recent heeft zij een overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en is gestart bij VanderSat om daar de toepassingen van satellietdata voor water en klimaat verder vorm te geven met een team van hydrologen en satellietexperts. VanderSat richt zich op het ontwikkelen en leveren van innovatieve geofysische datadiensten, die zijn afgeleid van publiek toegankelijke satellietdata van ruimtevaartorganisaties als ESA, NASA en JAXA. VanderSat levert operationeel én wereldwijd hoge-resolutie bodemvochtgehalte, oppervlaktetemperatuur, actuele verdamping en vegetatie-dichtheid voor toepassingen in de landbouw, het verzekeringswezen en natuurlijk het waterbeheer.

Registration for the events is possible via: