AZURE-showcase

 

AZURE-grondwatermodel

AZURE staat voor Actueel modelinstrumentarium voor de ZUiderzee REgio. AZURE wordt ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht en de waterschappen Vallei & Eem, Veluwe en Zuiderzeeland samen met een aantal specialistische kennisinstituten en adviesbureaus: Deltares, Alterra, Acacia, Grontmij, Tauw en Royal Haskoning. Het model beslaat het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer. Zie ook www.azuremodel.nl.

Voor de samenstelling van het AZURE iMOD-consortium klik hier.