AZURE-showcase

 

AZURE-grondwatermodel

AZURE staat voor Actueel modelinstrumentarium voor de ZUiderzee REgio. AZURE wordt ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht en de waterschappen Vallei & Eem, Veluwe en Zuiderzeeland samen met een aantal specialistische kennisinstituten en adviesbureaus: Deltares, Alterra, Acacia, Grontmij, Tauw en Royal Haskoning. Het model beslaat het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer. Klik hier voor een samenvattende PDF.

Voor de samenstelling van het AZURE iMOD-consortium klik hier.