Contact

Contact English

For question related to the dune safety of the Dutch coast the contact details from Helpdesk water can be used. The MorphAn e-mail adres (morphan@deltares.nl) can be used to ask question about MorphAn.


Contact Nederlands

De wens om contact te zoeken kan verschillende herkomsten hebben. MorphAn is een software tool waarmee onder andere de veiligheid van de nederlandse duinkust kan worden getoets. Voor vragen over hoe deze software tool toe te passen wordt doorverwezen naar de helpdesk water van rijkswaterstaat. Overige vragen kunnen worden gesteld op het forum van deze pagina. Indien dit niet voldoende informatie geeft kunt u ook contact opmenem met morphan@deltares.nl